Menighed i Herning, tilknyttet Dansk Oase

Midtjyllands Valgmenighed er en kirke i Herning, tilknyttet DanskOase menighedsnetværk. Menigheden og det kristne fællesskab er baseret på folkekirkens evangelisk lutherske grundlag, men inspiration hentes bredt, også fra karismatisk side. Et fokusområde er omsorg, forbøn og sjælesorg. Budskabet om Gud, Jesus og Helligånden er top-aktuelt, og det signalerer gudstjenesterne. Der er rytmisk lovsang, og gudstjenesten er familie- og børne-venlig. Vi mødes også til fælles events og i bibelkredse, studie- og cellegrupper i Herning og omegn.

Næste gang: Generalforsamling i BUO tirsdag d. 6. december kl. 19.30

Generalforsamlingen afholdes på Egebakken1 i Gullestrup
Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Årsberetning 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget 6. Fastsættelse af kontingent 7. Valg: – Af bestyrelsesmedlemmer – Af en suppleant – Af en revisor 8. Hvad vil vi læs mere

NYHED

NYT -NYT-NYT

På en generalforsamling den 12. oktober vedtog menighedens medlemmer at nedlægge Midtjyllands Valgmenighed og at fortsætte menighedens aktiviteter uændret i frimenigheden Herning Oasekirke. Den kommende tid vil vi bruge på at føre denne beslutning ud i praksis organisatorisk og læs mere

Pejlemærker for 2016 

Vi ønsker en fælles retning i vores arbejde i menigheden og har derfor udarbejdet pejlemærker, som vi ønsker at arbejde hen imod i 2016. Vi har taget udgangspunkt i det, vi allerede har gjort og gør, og da læs mere